De kracht van de Oldenzaalse Proaters is mede de grote diversiteit van haar leden en de laagdrempeligheid van de toetreding. Om het karakter van de Oldenzaalse Proaters te behouden hebben wij een maximum ledenaantal ingesteld op 75 personen.

De Oldenzaalse Proaters komen elke 3e donderdag van de maand bijeen. De bijeenkomsten hebben een informeel karakter waarbij diverse, ook Oldenzaals gerelateerde onderwerpen aan de orde komen en vanuit verscheidene standpunten worden belicht.

Onze dank gaat uit naar alle leden die het ”Proaten” tot een groot succes maken.

Visie / Missie 

Oldenzaalse Proaters zijn een klankbord voor elkaar met als uitgangspunt een open houding en betrokkenheid met de Oldenzaalse samenleving.

Doelstellingen

  • Bijwonen van presentaties door en voor leden.
  • Vanuit een open houding kennis en vaardigheden vergroten.
  • Laagdrempeligheid bevorderen door een zo een groot mogelijke diversiteit van leden na te streven.